Κύριοι Στόχοι


 

Οι βιβλιοθήκες – μέλη του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές ναυτιλιακές συλλογές, μοιράζονται το κοινό όραμα της βελτίωσης των υπηρεσιών τους και των συλλογών τους μέσω της ανάκτησης και της κοινής χρήσης δεδομένων προς τους ερευνητές τους και τους γενικούς αναγνώστες (χρήστες).

Οι στόχοι του Δικτύου είναι κυρίως:

  • Διεύρυνση της διαθεσιμότητας των τίτλων στους χρήστες των βιβλιοθηκών,

  • Εξοικονόμηση πόρων μέσω μιας ορθολογικής στρατηγικής νέων προσκτήσεων,

  • Αύξηση της αναγνωσιμότητας των ναυτιλιακών συλλογών των βιβλιοθηκών και

  • μεγιστοποίηση της προβολής τους ως σημαντικές συλλογές σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών.