Δράσεις


 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια – Ημερίδες:

 

  1. Πρώτη παρουσίαση του Δικτύου στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για τις Ποιοτικές και Ποσοτικές Μεθόδους Βιβλιοθηκών (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference – QQML) που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Μάιο του 2018.

  2. Παρουσίαση του Δικτύου σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2018 (Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη  Κοζάνης)

  3. Συμμετοχή στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (1-2 Νοεμβρίου 2018 στα ΤΕΙ Λάρισας)

  4. Επίσημη παρουσίαση του Δικτύου σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Επιμελητήριο  της Ελλάδος στις 17  Δεκεμβρίου του 2018 με τίτλο «ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ: Συμμαχία Γνώσης στο ναυτιλιακό χώρο». Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση των επιμέρους βιβλιοθηκών με σχετική αναφορά των στόχων και της δυναμικής του Δικτύου αλλά και με κύρια επιδίωξη την πραγματοποίηση σχετικής συζήτησης σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της Ναυτιλιακής Κοινότητας από το Δίκτυο. Κατά την διάρκεια της ημερίδας διανεμήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του Ναυτιλιακού κόσμου, ώστε να καταγραφούν οι επιμέρους ανάγκες και προσδοκίες τους από τη λειτουργία του Δικτύου. Προηγήθηκε σχεδιασμός της πρόσκλησης, της αφίσας και της φόρμας αίτησης (που στάλθηκε για να συμπληρωθεί από αυτούς που δήλωσαν ότι θα παραβρεθούν).

  5. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019, συγκεκριμένα από τις 24.8  έως τις 30. 8.2019.  Προηγήθηκε πρόταση δημιουργίας ειδικής ενότητας Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών (Nautical and Maritime Libraries) στην IFLA.

  6. Το MarLinet συμμετείχε στην παρουσίαση poster session και με κατασκευή banner, poster και σελιδοδεικτών για την προβολή του Δικτύου στο συνέδριο.

 

Υπηρεσίες:

 

  1. Διαδανεισμός έντυπου υλικού (βιβλίων και άρθρων)

  2. Σχεδιασμός και κατασκευή κοινής ιστοσελίδας (βρίσκεται στο τελικό στάδιο εμπλουτισμού των σχετικών πληροφοριών και πηγών) https://marlinet.aegean.gr.

  3. Καταγραφή από τα μέλη του Δικτύου των θεματικών πεδίων και κατηγοριών που καλύπτουν σε θέματα ναυτιλίας, σε ένα ενιαίο κατάλογο, με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για την αναζήτηση και εντοπισμό των σχετικών πηγών των μελών. Επιπρόσθετα καταγραφή των εφαρμογών και τεχνικών χαρακτηριστικών των βάσεων δεδομένων των βιβλιοθηκών του Δικτύου.

 

Δημοσιεύσεις - Δελτία Τύπου:

 

Έγινε αναφορά της παρουσίασης του Δικτύου στον περιοδικό τύπο και συγκεκριμένα:

 - Για την συμμετοχή του Δικτύου στο 10ο Διεθνές Συνέδριο στο περιοδικό:

 

- Για την ημερίδα που διοργάνωσε το Δίκτυο στο Ναυτικό Επιμελητήριοτης Ελλάδος: